We offer

  • aEngineering

    Ponúkame zmapovanie technických možností lokality a štúdie realizovateľnosti. Vybavíme projekty pre stavebné povolenia ale aj vykonávacie projekty. Samozrejmosťou je administratívna podpora klienta.

  • bConstruction

    Stavebná príprava (príprava objektu na montáž, resp. nevyhnutná rekonštrukcia pred montážou) a dodávka konštrukcií a technológií. Montáž a uvedenie do prevádzky vrátane funkčných skúšok.

  • cService

    Záručný a pozáručný servis. Samozrejmosťou je funkčná diagnostika a komplexná celoročná údržba.

References